نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی

مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی


مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی

 

 

مسئول: خانم عاطفه عتیقی

تلفن: 41522037

ساعات کار مرکز مشاوره:
مرکز مشاوره دانشگاه شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر در خدمت دانشجویان گرامی می باشد.