نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

5 - اطلاعیه بیمه تکمیلی

اطلاعیه بیمه تکمیلی

دانشجویان گرامی متقاضی بیمه تکمیلی جهت ثبت نام ابتدا به سایت http://www.swf.ir/ بخش پورتال دانشجوئی مراجعه نمایند.(برای ورود به جای کد کاربری و کلمه عبور از کد ملی استفاده نمائید.ضمنا خط بین اعداد کد ملی را نیز رعایت نمایید.)
سپس به مدیریت امور دانشجویی جهت نامنویسی مراجعه نمایند. جهت اطلاع بیشتر از تعهدات اصلی و اضافه به فایل ضمیمه بیمه مراجعه نمایید. درصورت بروز هرگونه مشکل به مدیریت امور دانشجویی مراجعه فرمایید.