دفتر نهاد رهبری

وب سایت اصلی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 

وب سایت مسجد دانشگاه

 

حجت الاسلام والمسلمین ابوالفضل علوی

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۱۱

 

محسن حیدری

کارشناس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۲۶