نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

2 - ساخت مسجد عجیب و زیبا دانشگاه صنعتی سیرجان

ساخت مسجد عجیب و زیبا دانشگاه صنعتی سیرجان

این مسجد که سالها ساخت آن به طول انجامید سر انجام در اسفند ماه ۱۳۹۱ با حضور امام جمعه افتتاح شد که از نوع سازه‌های سبک بوده و فقط یک ستون دارد و هزینه آن توسط خیرین سیرجانی پرداخت شده است.