نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

4 - سیر رشد و توسعه دانشگاه صنعتی سیرجان

سیر رشد و توسعه دانشگاه صنعتی سیرجان

این دانشگاه کار خود را در سال ۱۳۷۱ با رشته مکانیک شروع کرد که ساختمان آن واقع بر بلوار دکتر صادقی بود و اکنون خوابگاه دختران دانشگاه می‌باشد و پس از آن رشته عمران و رشته‌های مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار و ریاضی و کاربردها ومهندسی شیمی نیز اضافه شدند تا این که در سال ۱۳۸۹ با موافقت مرکز گسترش آموزش عالی، ایجاد رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی در این دانشگاه به تصویب رسید و سپس در مهر ماه سال ۱۳۹۱ با اضافه شدن سه رشته کارشناسی مهندسی برق قدرت، علوم مهندسی و مهندسی رباتیک و همچنین در مهر ماه سال ۱۳۹۲ رشته‌های مهندسی برق الکترونیک، مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر سخت‌افزار در مقطع کارشناسی افزوده شد.

ساختمان‌ها

اولین ساختمان ساخته شده در مکان امروزی دانشگاه ساختمان مشهور به مکانیک است به دلیل این که دفتر بخش مکانیک در آن واقع شده است و سپس ساختمان عمران و کتابخانه و مدیریت و مسجد ساخته شدند.

431px %D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C %D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C %D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF %D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7 %D9%88 %D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86 %D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87 %D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C %D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86 - سیر رشد و توسعه دانشگاه صنعتی سیرجان
نمای داخلی مسجد-عکس از مهرداد واعظ نیا

در سال ۱۳۹۱ که شایعاتی مبنی بر افزایش رشته به گوش می‌رسید که ساختمان موسوم به برق در مکانی غیرقابل انتظار ساخته شد که با ساختمانهای فعلی کاملاً متفاوت است و طراحی خاصی از لحاظ شکل کلی دانشگاه ندارد و در بین دانشجویان به جزیره معروف است.

400px %D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1 %D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA %D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87 %D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C %D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86 - سیر رشد و توسعه دانشگاه صنعتی سیرجان
نمایی از سالن اجتماعات
مسجد

این مسجد که سالها ساخت آن به طول انجامید سر انجام در اسفند ماه ۱۳۹۱ با حضور امام جمعه افتتاح شد که از نوع سازه‌های سبک بوده و فقط یک ستون دارد و هزینه آن توسط خیرین سیرجانی پرداخت شده است.

300px Eftetahi - سیر رشد و توسعه دانشگاه صنعتی سیرجان
افتتاحیه مسجد
400px %D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9 %D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87 %D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C %D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86 - سیر رشد و توسعه دانشگاه صنعتی سیرجان

نمایی از بانک-عکس از مهرداد واعظ نیا